"Jubileusz ...i tyle"    dodano: 22-09-2018
W serdecznej podzięce za życzenia, otrzymane od wielu Druhen i Druhów z okazji ukończenia przeze mnie 95 lat, w tym za życzenia, które ukazały się w Witrynie Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP, pozwalam sobie zaprezentować wiersz pt. "Jubileusz ...i tyle"...
 
 

hm. Jan CHojnacki    dodano: 18-09-2018
Szanowny i Drogi Jubilacie Janku, przesyłamy Ci na Twój wspaniały Jubileusz 95-lecia całą wiązkę serdecznych życzeń. Obyś mógł dzięki Opatrzności Bożej i wstawiennictwu bł. Stefana – Wincentego zachować pogodę ducha i radość życia oraz wrażliwość na piękno...
 
 

Zwyczajny list    dodano: 18-09-2018
Och pisać, pisać, śpiewać, malować
- okraszać pieśniami życie!
Rozmyślać, tworzyć, w tworzeniu zwariować
i wciąż wzlatywać wyżej o świcie...
 
 

Odszedł na wieczną wartę druh pwd. Jan Osiecki    dodano: 11-09-2018
W dniu 3 września 2018 r. odszedł na wieczną wartę druh pwd. Jan Osiecki. Druh Janek urodził się 30 października 1941 r. Przygodę z harcerstwem rozpoczął w szkole podstawowej. Przez wiele lat aktywnie działał w Radzie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Myśliborskiej...
 
 

Komunikat Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP    dodano: 10-09-2018
Mając na uwadze duże jesienne zaangażowanie seniorów w liczne wydarzenia jak 100 rocznica niepodległości Polski, 100 lecie ZHP, Zjazdy Chorągwi oraz lokalne inicjatywy hufców i chorągwi, kierownictwo Wydziału odstępuje od organizacji tradycyjnego jesiennego spotkania komendantów kręgów. Spotkanie...
 
 

Zakończył się XXVII Krajowy Złaz Seniorów w Gdańsku    dodano: 17-08-2018
XXVII Krajowy Złaz Seniorów w Roku 100 lecia ZHP odbył się w Gdańsku, w dniach 11-15 sierpnia 2018 r., w czasie trwania ZLOTU Harcerstwa. Zlot Harcerstwa odbył się na Wyspie Sobieszewskiej. Zapraszamy do galerii złazowej...
 
 

Jesienne spotkanie seniorów harcerskich na Głodówce 2018    dodano: 13-06-2018
Wydział Seniorów GK ZHP zaprasza seniorów harcerskich wraz z rodzinami do skorzystania z tradycyjnego wypoczynku w Schronisku Harcerskim na Głodówce k/ Zakopanego w dniach 24 września do 01 października 2018 r. W programie...
 
 

XXII Spotkanie Oldskautów Czech, Polski i Słowacji    dodano: 18-05-2018
Rada Kręgu Dorosłych Skautów i Skautek, Naczelnictwo Związku Dorosłych Skautów i Skautek Słowacji zaprasza w dniach 27-30.09.2018 na XXII Spotkanie Oldskautów Cz, Pl, i SŁ do miejscowości Spišská Nová Ves...

 
 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej    dodano: 05-01-2018
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa. W roku 2018 będziemy obchodzili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości...
 
 

Działania Kręgów Seniorów w Księdze Projektów ISGF    dodano: 15-11-2017
Przed 28. Światową Konferencją ISGF w Indonezji (9-14.10.2017) powstała Księga Projektów ISGF. W Księdze znalazły swoje miejsce także projekty Kręgów Seniorów ZHP (str. 76-79), wybrane przez międzynarodowy komitet redakcyjny. Dziękujemy wszystkim kręgom...
 
 

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów    dodano: 19-11-2015
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
 
 

Nasze piosenki    dodano: 14-09-2013
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2012 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich. Dziś mamy szansę posłuchać jego utworów także w naszej witrynie i śpiewać razem z nim...

 
 

Adresy stron www - linki    dodano: 11-06-2009
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
 
 


Archiwum informacji