Międzynarodowy Dzień Przyjaźni 25 października 2018    dodano: 23-10-2018
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni ISGF wszystkim harcerskim seniorom i instruktorom seniorom życzymy udanych spotkań i licznych pomysłów na skautowe współdziałanie i braterską pomoc. Zachęćmy nasze środowiska do wysyłania życzeń do przyjaciół w kraju i zagranicą...
 
 

Zaproszenie na XIX Partyzancką Drogę Krzyżową na Wykusie    dodano: 17-10-2018
Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Starachowice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Starachowicach zapraszają do wzięcia udziału w XIX Partyzanckiej Drodze Krzyżowej na Wykusie w dniu 28 października 2018 roku...
 
 

100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego    dodano: 09-10-2018
18 września 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się uroczyste odsłonięcie wielkiej wystawy „Niepodległość harcerstwem znaczona”. „Rok 1918 w dziejach Polski i Związku Harcerstwa Polskiego był momentem przełomu...
 
 

Komunikat Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP    dodano: 10-09-2018
Mając na uwadze duże jesienne zaangażowanie seniorów w liczne wydarzenia jak 100 rocznica niepodległości Polski, 100 lecie ZHP, Zjazdy Chorągwi oraz lokalne inicjatywy hufców i chorągwi, kierownictwo Wydziału odstępuje od organizacji tradycyjnego jesiennego spotkania komendantów kręgów. Spotkanie...
 
 

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej    dodano: 05-01-2018
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiająca rok 2018 Rokiem Harcerstwa. W roku 2018 będziemy obchodzili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości...
 
 

Działania Kręgów Seniorów w Księdze Projektów ISGF    dodano: 15-11-2017
Przed 28. Światową Konferencją ISGF w Indonezji (9-14.10.2017) powstała Księga Projektów ISGF. W Księdze znalazły swoje miejsce także projekty Kręgów Seniorów ZHP (str. 76-79), wybrane przez międzynarodowy komitet redakcyjny. Dziękujemy wszystkim kręgom...
 
 

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów    dodano: 19-11-2015
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
 
 

Nasze piosenki    dodano: 14-09-2013
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2012 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich. Dziś mamy szansę posłuchać jego utworów także w naszej witrynie i śpiewać razem z nim...

 
 

Adresy stron www - linki    dodano: 11-06-2009
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
 
 


Archiwum informacji