Piosenka dla druhny Danuty    dodano: 12-07-2017
W naszej witrynie, jak już niedawno zaznaczyliśmy, posiadamy prawie całą twórczość kompozytorsko-poetycką naszego barda, a zarazem super-seniora (93+) hm. Jana Chojnackiego. Dziś jednak po raz pierwszy zamieszczamy coś „in statu nascendi”...
 
 

XXVI Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP w Toruniu - Komunikat Nr 1    dodano: 24-05-2017
KOMUNIKAT nr 1 z dnia 17 maja 2017 r. Komendy XXVI Ogólnopolskiego Złazu Seniorów ZHP 17-20 sierpnia 2017 r. w Toruniu. Z dniem 31 maja 2017 roku zamykamy listę uczestników. Pozostałe informacje w załączniku...
 
 

X Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów ZHP    dodano: 16-05-2017
X Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów ZHP w Orlim Gnieździe w Sromowcach Wyżnych 25 - 27 sierpnia 2017 r. w hotelu Ryterski Raj w Rytro k. Piwnicznej 27 - 30 sierpnia 2017 r. IV spotkanie na pięciolinii „Piosenka jest dobra na wszystko” Mija 15 lat od pierwszego spotkania seniorów w dworku Oleńki Małkowskiej...
 
 

III Złaz Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP    dodano: 16-05-2017
W Roku 100-lecia Bydgoskiego Harcerstwa serdecznie zapraszamy na wzięcie udziału w III Złazie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w dniu 8 sierpnia 2017 roku. W związku z włączeniem się seniorów w obchody 100 - lecia Hufca Bydgoszcz -Miasto, nasz program dostosowaliśmy...
 
 

Jesienne spotkanie seniorów harcerskich na Głodówce 2017    dodano: 23-03-2017
Wydział Seniorów GK ZHP zaprasza seniorów harcerskich wraz z rodzinami do skorzystania z tradycyjnego wypoczynku w Schronisku Harcerskim na Głodówce k/ Zakopanego w dniach 01-08 września 2017 r. Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do opiekuna turnusu...
 
 

XXVI Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP 2017    dodano: 19-02-2017
Komenda Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Referat Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej oraz członkowie Kręgów Seniorów serdecznie zapraszają na XXVI Ogólnopolski Złaz Seniorów, który odbędzie się w Toruniu w dniach 17 - 20 sierpnia 2017 roku. Program oraz...
 
 

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów    dodano: 19-11-2015
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
 
 

Nasze piosenki    dodano: 14-09-2013
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2012 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich. Dziś mamy szansę posłuchać jego utworów także w naszej witrynie i śpiewać razem z nim...

 
 

Adresy stron www - linki    dodano: 11-06-2009
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
 
 


Archiwum informacji