Jesienne kwiaty

dodano: 18 listopada 2020 r.
Jesienne kwiaty, wierne do końca, cieszą się każdą chwilą ze słońcem. Światło miłości w płatkach się mieni, ostatnie ciepło przemija w ziemi...

Dzień Przyjaźni 25 Października

dodano: 24 października 2020 r.
25 Października jest Dniem Przyjaźni zaproponowanym i obchodzonym przez ISGF (skautów dorosłych), związany jest z dniem powołania tej organizacji. Skauting to między innymi braterstwo, a braterstwo to także przyjaźń...

Komunikat - Do seniorów

dodano: 23 października 2020 r.
Druhny i Druhowie. Rosnąca liczba zakażeń COVID-19 powoduje konieczność zmiany dotychczasowych zachowań i przyzwyczajeń. Ograniczenie kontaktów z innymi osobami i pozostanie w domu jest najlepszym sposobem ustrzeżenia się przed zakażeniem koronawirusem. To czas, w którym należy szczególnie chronić osoby starsze. To dla Was powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów...

Przesłanie na Dzień Przyjaźni 25 października 2020

dodano: 22 października 2020 r.
Drodzy Członkowie ISGF. Ten dzień będzie prawdopodobnie zupełnie inny od tych, które pamiętamy, ale na pewno członkowie krajowych Związków Przewodniczek i Skautów oraz Central Branch sprawią, że będzie niezapomniany...

Odszedł na wieczną wartę phm. Janusz Sokołowski

dodano: 20 października 2020 r.
Z głębokim żalem zawiadamiam, że 18 października 2020 r. w wieku 80 lat odszedł na wieczną wartę phm. Janusz Sokołowski, zasłużony instruktor senior Kręgu Korzenie w Gdańsku. Pogrzeb odbędzie się w dniu 22 października o godz. 14,30 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku Wrzeszczu...

Harcmistrzyni Danuta Bok z Hufca Krosno odeszła na wieczną wartę

dodano: 15 października 2020 r.
1 października 2020 r. harcerze, instruktorzy, a także licznie przybyli wychowankowie pożegnać Druhnę Danusię. Mszę św. pogrzebową odprawił i homilię wygłosił kapelan Hufca hm. o. Patryk Jankiewicz. Był to ostatni ziemski wspólny apel Hufca z Harcmistrzynią Danutą Bok. W deszczu, jakby niebo też płakało po stracie wybitnej instruktorki,płakało po stracie wybitnej instruktorki...

Uroczysta gala, VIII. edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej

dodano: 12 października 2020 r.
7 października 2020 r. w pałacu Belwederskim odbyła się uroczysta gala, VIII. edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Wśród laureatów nagrodzonych prac W kategorii PUBLIKACJA nagrodę II stopnia przyznano Annie Jeziorkowskiej–Polakowskiej i hm. Stanisławowi Dąbrowskiemu – z-cy kierownika Wydziału SiSH GK ZHP

Odeszła na wieczną wartę druhna hm. Danuta Kącka

dodano: 09 października 2020 r.
W dniu 3 października 2020 r. odeszła na wieczną wartę Druhna hm. Danuta Kącka, artysta plastyk, zasłużona dla kultury muzycznej i harcerstwa...

WRACAMY

dodano: 19 września 2020 r.
24 sierpnia 2020 r. przyjęte zostały Wytyczne Głównej Kwatery ZHP dotyczące organizacji pracy harcerskiej w roku harcerskim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii COVID-19. Wszelkie informacje dotyczące powrotu do działalności bezpośredniej znajdują się na tej stronie. /www.zhp.pl/wracamy Wytyczne obowiązują od 1 września 2020 r.

Ogólnopolski Zlot Seniorów „Śląsk Cieszyński Wczoraj i Dziś-2020” KOMUNIKAT Nr 2

dodano: 06 sierpnia 2020 r.
Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP oraz Sztab Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów pn. „Śląsk Cieszyński Wczoraj i Dziś – 2020” z przykrością informują, że wobec utrzymującego się stanu epidemii Covid-19, termin Zlotu zostaje po raz kolejny przesunięty na czerwiec 2021 roku. Decyzję tą podjęliśmy w trosce o zdrowie uczestników Zlotu, biorąc pod uwagę...

WRACAMY

dodano: 25 maja 2020 r.
Główna Kwatera ZHP uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHP ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności, które publikuje na stronie internetowej /www.zhp.pl/wracamy
Harmonogram...

Komunikat nr 4 XXIX Ogólnopolskiego Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej 2020

dodano: 11 maja 2020 r.
Szanowne Druhny i Druhowie! Seniorzy i Starszyzna ZHP!
Zagrożenie epidemiczne wywołane wirusem COVID-19 - korona - wirusem, wpłynęło również na weryfikację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć programowych, przygotowywanych przez Związek Harcerstwa Polskiego.
Zgodnie z decyzją Głównej Kwatery podjętą wspólnie z Komendą Chorągwi Śląskiej oraz...

Biwak na Euro Jamboree – komunikaty

dodano: 09 stycznia 2020 r.
Dzisiaj napłynęła informacja, że Euro Jamboree odbędzie się w Gdańsku - Sobieszewie w dniach 2-13 sierpnia 2021 r.
W tej sytuacji zmieniliśmy naszą rezerwację noclegów w Stegnie na termin 5-8 sierpień 2021 r....

Chorągiew Śląska zaprasza na XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

dodano: 30 grudnia 2019 r.
Szanowne druhny i szanowni druhowie - seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Nadchodzi wartko czas dorocznego spotkania na kolejnym, XXIX Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, w tym roku na Śląsku...

Piosenki do słuchania i śpiewania

dodano: 05 stycznia 2019 r.
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2018 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich...

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów

dodano: 19 listopada 2015 r.
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...

Adresy stron www - linki

dodano: 11 czerwca 2009 r.
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
Archiwum informacji