Bolesna strata dla Seniorów I Starszyzny ZHP

dodano: 07 stycznia 2021 r.
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 6 stycznia 2021 r. w wieku 79 lat odszedł na wieczną wartę, po przegranej walce z Covid 19 hm. Władysław Szymański, wieloletni komendant KS Hufca Słupca, zasłużony instruktor Wielkopolski, której aktywnie służył na wielu płaszczyznach społecznych, kulturalnych i zawodowych...

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2020

dodano: 10 grudnia 2020 r.
Święta Bożego Narodzenia roku 2020 przejdą do historii jako wyjątkowe i smutne. Nikt się tego nie spodziewał. Jednak zaradni harcerze i nasi seniorzy, muszą zmierzyć się z tą niedogodnością losu. Przecież nie jedne trudności pokonaliśmy w swoim harcerskim życiu. Niech Betlejemskie „Światło Służby”, które niebawem zawita do naszych domów ogrzeje serca i napełni nadzieją...

Europejskie Jamboree odwołane

dodano: 26 listopada 2020 r.
Druhny i Druhowie, w ciągu ostatnich dwóch tygodni ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami w europejskich regionach WAGGGS i WOSM oraz Miastem-Gospodarzem Jamboree w Gdańsku. Po wnikliwej analizie dostępnych danych, doszliśmy do wniosku o odwołaniu imprezy...

Ogólnopolski Zlot Seniorów „Śląsk Cieszyński Wczoraj i Dziś-2020” KOMUNIKAT Nr 2

dodano: 06 sierpnia 2020 r.
Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP oraz Sztab Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów pn. „Śląsk Cieszyński Wczoraj i Dziś – 2020” z przykrością informują, że wobec utrzymującego się stanu epidemii Covid-19, termin Zlotu zostaje po raz kolejny przesunięty na czerwiec 2021 roku. Decyzję tą podjęliśmy w trosce o zdrowie uczestników Zlotu, biorąc pod uwagę...

Komunikat nr 4 XXIX Ogólnopolskiego Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej 2020

dodano: 11 maja 2020 r.
Szanowne Druhny i Druhowie! Seniorzy i Starszyzna ZHP!
Zagrożenie epidemiczne wywołane wirusem COVID-19 - korona - wirusem, wpłynęło również na weryfikację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć programowych, przygotowywanych przez Związek Harcerstwa Polskiego.
Zgodnie z decyzją Głównej Kwatery podjętą wspólnie z Komendą Chorągwi Śląskiej oraz...

Chorągiew Śląska zaprasza na XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

dodano: 30 grudnia 2019 r.
Szanowne druhny i szanowni druhowie - seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Nadchodzi wartko czas dorocznego spotkania na kolejnym, XXIX Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, w tym roku na Śląsku...

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów

dodano: 19 listopada 2015 r.
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
Archiwum informacji