WRACAMY

dodano: 25 maja 2020 r.
Główna Kwatera ZHP uchyla dotychczasowe ograniczenia w działalności jednostek ZHP ustalając jednocześnie zasady przywracania działalności, które publikuje na stronie internetowej /www.zhp.pl/wracamy
Harmonogram...

Wypoczynek seniorów Głodówka 2020 - komunikat nr 2

dodano: 21 maja 2020 r.
Szanowne druhny i druhowie, bardzo proszę o określenie swojego uczestnictwa do 20.06.2020 r.
Zmieniają się też terminy wpłat...

Komunikat nr 4 XXIX Ogólnopolskiego Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej 2020

dodano: 11 maja 2020 r.
Szanowne Druhny i Druhowie! Seniorzy i Starszyzna ZHP!
Zagrożenie epidemiczne wywołane wirusem COVID-19 - korona - wirusem, wpłynęło również na weryfikację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć programowych, przygotowywanych przez Związek Harcerstwa Polskiego.
Zgodnie z decyzją Głównej Kwatery podjętą wspólnie z Komendą Chorągwi Śląskiej oraz...

Druhny i Druhowie!

dodano: 05 maja 2020 r.
Kiedy w połowie marca ogłoszono stan zagrożenia wirusem COVID -19, który jest szczególnie niebezpieczny dla ludzi starszych, musieliśmy zawiesić oficjalną działalność i zostać w domu. Zdyscyplinowanie uchroniło nas przed zarażeniem, ale powoli zaczyna nam doskwierać samotność i izolacja...

Komunikat Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów pn. „Śląsk Cieszyński Wczoraj i Dziś – 2020”

dodano: 03 maja 2020 r.
Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP oraz Sztab Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów pn. „Śląsk Cieszyński Wczoraj i Dziś – 2020” informuje, że w związku z ogłoszonym w kraju stanem pandemii Covid-19, termin Zlotu Seniorów zostaje przesunięty z terminu 5-7 czerwca 2020 r., na 1-3 października 2020 roku. Jeżeli stan zagrożenia...

Komunikat „Zawoja” nr 3

dodano: 01 kwietnia 2020 r.
Komunikat planowanej narady Komendantów Kręgów w Zawoi.
Wspólnie z Kierownictwem Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Krakowskiej podjęliśmy decyzję, by z oczywistych względów, przesunąć w czasie naradę...

Komunikat nr 3. XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej - Katowice 2020

dodano: 21 marca 2020 r.
Z nadzieją na ustanie zagrożenia epidemicznego, nadal obowiązują ustalenia dotyczące Złazu (terminy, wpłaty itd.)
Przypominamy i prosimy uczestników Złazu o dokładne opisywanie przelewów, a więc...

Komunikat nadzwyczajny w sprawie Rajdu Rodło i wypoczynku w HOM Puck

dodano: 18 marca 2020 r.
Komenda Gdańskiej Chorągwi ZHP ze względów na sytuację w kraju i troskę o bezpieczeństwo harcerzy oraz seniorów harcerskich postanowiła przenieść termin tegorocznego Rajdu Rodło...

Wypoczynek seniorów Głodówka 2020

dodano: 12 marca 2020 r.
Zapraszamy seniorów w dniach 30.08-04.09 2020 r. na wypoczynek w przepięknej okolicy naszych Tatr...

XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Katowicach - komunikat nr 2

dodano: 13 stycznia 2020 r.
Szanowne druhny i szanowni druhowie. W załączeniu: Zgłoszenie uczestników Złazu oraz propozycje zmodyfikowanych wycieczek. Zgłoszenia uczestników w ZŁAZIE na formularzach, dokonują ...

Biwak na Euro Jamboree – Komunikat 2 i Komunikat nadzwyczajny

dodano: 09 stycznia 2020 r.
Zgodnie z podaną informacją kierownikom Referatów Seniorów na jesiennej zbiórce w Warszawie, zobowiązani jesteśmy do wniesienia zaliczki na pobyt w Ośrodku w Stegnie do końca stycznia 2020 r. Ustalamy...

Chorągiew Śląska zaprasza na XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

dodano: 30 grudnia 2019 r.
Szanowne druhny i szanowni druhowie - seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Nadchodzi wartko czas dorocznego spotkania na kolejnym, XXIX Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, w tym roku na Śląsku...

XXXVI Harcerski Rajd Rodło 2020. Komunikat nr 1

dodano: 05 grudnia 2019 r.
XXXVI Harcerski Rajd Rodło odbędzie się w Gdańsku w dniach 22-24 maja 2020 r. z okazji 100 lecia powołania pierwszych drużyn harcerskich w Gdańsku. Uczestnicy trasy seniorów zamieszkają w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie k/Kościerzyny...

Wypoczynek w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku, maj 2020 r.

dodano: 05 grudnia 2019 r.
Tradycyjnie po zakończeniu XXXVI Rajdu Rodło, proponujemy seniorom wypoczynek w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku w dniach 24 - 29 maja 2020 r. W programie pływanie jachtami po Zatoce Puckiej, zwiedzanie północnych Kaszub, kominki harcerskie...

Zapraszamy na Zlot Seniorów 2020!

dodano: 02 grudnia 2019 r.
W imieniu Śląsiej Chorągwi ZHP oraz HKS "Orla Brać", "Zaolzie", "Korzenie" oraz Kręgu Starszyzny Harcerskiej z Mesznej zapraszamy na Zlot Seniorów ZHP pod nazwą "ŚLĄSK CIESZYŃSKI WCZORAJ I DZIŚ", który odbędzie się w dniach 5-7.06.2020 r. w Bielsku-Białej...

XIII Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów ZHP „Na Pięciolinii”

dodano: 28 listopada 2019 r.
Chorągiew Śląska ZHP zaprasza na XIII Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów ZHP „Na Pięciolinii” - Żywiec 23 – 28.VIII 2020 r. Drodzy Przyjaciele, zawsze młoda rozśpiewana Gromado, przypominamy, że tuż, tuż, rozpocznie się 2020 rok i czas zaplanować, mało trzeba zarezerwować miejsce...

Biwak na Euro Jamboree 2020

dodano: 31 października 2019 r.
Dla seniorów chcących odwiedzić Zlot Euro Jamboree na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku proponujemy biwak w miejscowości Stegna w Ośrodku Wczasowym w dobrych warunkach w odległości 800 m od morza. Biwak odbędzie się w dniach 30.07. do 2.08. w cenie 450 zł...

Piosenki do słuchania i śpiewania

dodano: 05 stycznia 2019 r.
Druhny i Druhowie! Jest w naszym środowisku wyjątkowy autor i kompozytor, druh Jan Chojnacki, który na przestrzeni lat 1945-2018 stworzył kilkadziesiąt piosenek harcerskich i nie tylko harcerskich...

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów

dodano: 19 listopada 2015 r.
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...

Adresy stron www - linki

dodano: 11 czerwca 2009 r.
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego http://zhp.pl/ Kliknij
ISGF - Międzynarodowe Bractwo Skautów i Przewodniczek (organizacja dorosłych)
Link na światową stronę ISGF http://www.isgf.org Kliknij
Archiwum informacji