Komunikat Nr 4 Kapituły „Wspólnoty Seniorów ZHP”

dodano: 1 stycznia 2022 r.
„Kapituła Wspólnoty Seniorów ZHP” informuje, że do czasu wyboru nowego Przewodniczącego będzie pracować w dotychczasowym składzie. Przypominamy, że wnioski o nadanie tabliczki epitafijnej składamy po upływie roku od śmierci osoby wyróżnionej. Z uwagi na sytuację pandemiczną przedłużamy termin składania wniosków do 31.03.2022 r...

Życzenia na Boże Narodzenie 2021

dodano: 15 grudnia 2021 r.
Betlejemskie „Światło Nadziei” zawitało już do kraju i teraz poniesiemy je dalej do naszych domów, do przyjaciół, do zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji. Nie zapomnimy o tych, którzy nie wychodzą z domu. Niech w tych trudnym czasie niepokoju i nowej fali pandemii przyniesie nam nadzieję do przetrwania trudnych dni kolejnego ograniczenia i swobodnych, bezpiecznych spotkań..

Komunikat GK ZHP dotyczący sytuacji epidemicznej ZHP

dodano: 23 listopada 2021 r.
30 listopada 2021 r. weszło w życie zmienione Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie którego od 1 do 17 grudnia br. zmieniają się limity osób. I tak, m.in. w przypadku zbiórek i spotkań... .

Decyzja i list Przewodniczącego ZHP w sprawie zmiany terminu 42. Zjazdu ZHP

dodano: 10 listopada 2021 r.
Druhny i Druhowie. Informuję, że podjąłem dzisiaj z całą świadomością potencjalnych konsekwencji decyzję o zmianie terminu Zjazdu ZHP...

Odznaka Patrona Polskich Harcerzy

dodano: 10 listopada 2021 r.
Odznaka Patron Harcerstwa powstała z inicjatywy środowisk miasta Torunia i Chełmży w ramach przygotowań do obchodów 75 rocznicy śmierci Patrona Polskich Harcerzy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Celem odznaki jest popularyzacja życia i działalności kapłana, męczennika i polskiego harcerza ...

XXIX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej - Komunikat 2021

dodano: 17 maja 2021 r.
Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP oraz Referat Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w związku z nieustępliwością wirusa Covid-19 oraz z wynikającymi z tego powodu wytycznymi rządowymi, odwołuje planowany w roku 2021 r. w Katowicach XXIX ZŁAZ SENIORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ. Z nadzieją na ustanie pandemii oraz zagrożeń z niej wynikających...

Chorągiew Śląska zaprasza na XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

dodano: 29 grudnia 2019 r.
Szanowne druhny i szanowni druhowie - seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Nadchodzi wartko czas dorocznego spotkania na kolejnym, XXIX Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, w tym roku na Śląsku...

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów

dodano: 18 listopada 2015 r.
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
Archiwum informacji