W harcerskim Ogrodzie Przepiękności

dodano: 20 czerwca 2021 r.
W harcerskim Ogrodzie Przepiękności - książka wydana pod auspicjami Klubu Rotary Lublin Centrum

Autor: Jan Chojnacki – harcmistrz. Harcerz Rzeczpospolitej, mgr inż. arch. płk WP, poeta, kompozytor, grafik, malarz, piosenkarz, recytator, gawędziarz i …. wspaniały człowiek. Redaktor: hm. Stanisław Dąbrowski – Chorągiew Lubelska ZHP...

XIII Ogólnopolskie Spotkanie na Pięciolinii Seniorów ZHP

dodano: 10 czerwca 2021 r.
Drodzy Przyjaciele, zawsze młoda rozśpiewana Gromado, przypominamy, że już mamy w rozkwicie 2021 rok i czas zaplanować, mało, trzeba zarezerwować miejsce na XIII spotkaniu - Żywiec 23 – 28. VIII. 2021
Zgodnie z sugestią spotkanie rozpocznie się w tym samym dniu co planowane spotkanie w nieobliczalnym zeszłym roku.
Tak, tak, zapraszamy na kierunek Górnośląski – Beskid Żywiecki, a więc dalej w górki!...

Spotkanie komendantów Kręgów w Zawoi. Komunikat 2/21

dodano: 26 maja 2021 r.
Szkolenie Kierowników Referatów Seniorów i Komendantów Kręgów odbędzie się w dn. 02.09 – 5.09.2021 w Zawoi.2. Prosimy o uzupełnienie wpłat kosztów i osobistego potwierdzenia udziału w szkoleniu do 20.06.2021.
3. Podaję do wiadomości plan zajęć na poszczególne dni:...

XXIX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej - Komunikat 2021

dodano: 17 maja 2021 r.
Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP oraz Referat Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w związku z nieustępliwością wirusa Covid-19 oraz z wynikającymi z tego powodu wytycznymi rządowymi, odwołuje planowany w roku 2021 r. w Katowicach XXIX ZŁAZ SENIORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ. Z nadzieją na ustanie pandemii oraz zagrożeń z niej wynikających...

Komunikat Kapituły Wspólnoty Skulskiej ZHP

dodano: 8 maja 2021 r.
Druhny i Druhowie, Komendanci Kręgów Seniorów Harcerskich,
Przewodniczący Komisji Historycznych Hufców i Chorągwi należących do Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku.
Kapituła Wspólnoty Seniorów ZHP w Skulsku informuje, że w związku ze śmiercią Przewodniczącego Kapituły...

Spotkanie komendantów Kręgów w Zawoi. Komunikat 1/21

dodano: 5 maja 2021 r.
Druhny i Druhowie Kierownicy Referatów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Dochodzą do nas informacje o rezygnacji wielu osób z planowanego spotkania komendantów Kręgów w Zawoi na początku września (2-5 września 2021). Kiedy planowaliśmy tam spotkanie przed 2 laty, żyliśmy w innych warunkach. Nikt nie słyszał o pandemii. Konieczne jest rozsądne rozpatrzenie naszych możliwości i chęci realizacji Narady Komendantów...

Wypoczynek seniorów w HOM Puck w 2021 r.

dodano: 24 kwietnia 2021 r.
Tegoroczny wypoczynek seniorów harcerskich w HOM Puck proponujemy w dwóch terminach. Pierwszy jako otwierający sezon, jak przed rokiem, liczymy że uda się zrealizować w ostatnim tygodniu maja w dniach 22-29 maja.
Drugi termin zaplanowaliśmy...

XXXVII Harcerski Rajd Rodło 2021 - Komunikat nr.1

dodano: 17 marca 2021 r.
Ze względu na panująca pandemię podobnie jak rok temu, XXXVII Harcerski Rajd Rodło został zaplanowany we wrześniu. Liczymy, że do tego czasu wszyscy seniorzy będą zaszczepieni przeciw Covid-19 i będziemy mogli bezpiecznie się spotkać. Odbędzie się w dniach 24-26 września 2021 r. w Kościerzynie i połączony będzie ze Spartakiadą Drużyn Wodnych na j. Garczyn...

Europejskie Jamboree odwołane

dodano: 25 listopada 2020 r.
Druhny i Druhowie, w ciągu ostatnich dwóch tygodni ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami w europejskich regionach WAGGGS i WOSM oraz Miastem-Gospodarzem Jamboree w Gdańsku. Po wnikliwej analizie dostępnych danych, doszliśmy do wniosku o odwołaniu imprezy...

Chorągiew Śląska zaprasza na XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

dodano: 29 grudnia 2019 r.
Szanowne druhny i szanowni druhowie - seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Nadchodzi wartko czas dorocznego spotkania na kolejnym, XXIX Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, w tym roku na Śląsku...
Archiwum informacji