Betlejemskie Światło Pokoju 2021

dodano: 23 listopada 2021 r.
Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus...

Komunikat GK ZHP dotyczący sytuacji epidemicznej ZHP

dodano: 23 listopada 2021 r.
30 listopada 2021 r. weszło w życie zmienione Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie którego od 1 do 17 grudnia br. zmieniają się limity osób. I tak, m.in. w przypadku zbiórek i spotkań... .

Decyzja i list Przewodniczącego ZHP w sprawie zmiany terminu 42. Zjazdu ZHP

dodano: 10 listopada 2021 r.
Druhny i Druhowie. Informuję, że podjąłem dzisiaj z całą świadomością potencjalnych konsekwencji decyzję o zmianie terminu Zjazdu ZHP...

Odznaka Patrona Polskich Harcerzy

dodano: 10 listopada 2021 r.
Odznaka Patron Harcerstwa powstała z inicjatywy środowisk miasta Torunia i Chełmży w ramach przygotowań do obchodów 75 rocznicy śmierci Patrona Polskich Harcerzy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Celem odznaki jest popularyzacja życia i działalności kapłana, męczennika i polskiego harcerza ...

Wspólnota Skulska. XXV Patronalny Dzień Skupienia 20.11.2021

dodano: 8 listopada 2021 r.
Na spotkaniu Komendy Wspólnoty Skulskiej w dniu 21.10.2021r. ustalono następujący program dotyczący; XXV Patronalnego Dnia Skupienia (w załączeniu) oraz dotyczące spraw...

XXIX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej - Komunikat 2021

dodano: 17 maja 2021 r.
Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP oraz Referat Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w związku z nieustępliwością wirusa Covid-19 oraz z wynikającymi z tego powodu wytycznymi rządowymi, odwołuje planowany w roku 2021 r. w Katowicach XXIX ZŁAZ SENIORÓW I STARSZYZNY HARCERSKIEJ. Z nadzieją na ustanie pandemii oraz zagrożeń z niej wynikających...

Chorągiew Śląska zaprasza na XXIX Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej

dodano: 29 grudnia 2019 r.
Szanowne druhny i szanowni druhowie - seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Nadchodzi wartko czas dorocznego spotkania na kolejnym, XXIX Ogólnopolskim Złazie Seniorów i Starszyzny Harcerskiej, w tym roku na Śląsku...

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów

dodano: 18 listopada 2015 r.
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
Archiwum informacji