Zakończył obrady 42 ZJAZD ZHP

dodano: 23 maja 2022 r.
Zjazd ZHP jest najwyższą władzą Związku, to na nim zapadają najważniejsze decyzje. Instruktorzy demokratycznie decydują o najważniejszych sprawach naszej organizacji, wyznaczają kierunki, jakimi powinno podążać harcerstwo, wprowadzają zmiany...

42. Zjazd ZHP

dodano: 20 maja 2022 r.
W dniach 19-22.05.2022 r. obraduje w Warszawie 42. Zjazd ZHP. Uczestników zjazdu powitał Przewodniczący ZHP - hm. Dariusz Supeł, na którym obecni byli przedstawiciele administracji państwowej i służb mundurowych. Przemówienia ustępujących władz ZHP, przedstawicieli władz państwowych oraz służb, a także WAGGGS, WOSM oraz ISGF nacechowane były wyrazami szacunku i podziękowań dla naszych harcerzy za ich postawę...

XIV Ogólnopolskie Spotkanie Seniorów ZHP „Na Pięciolinii” WAPIENICA (21 – 26. VIII. 2022.)

dodano: 28 kwietnia 2022 r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska

ZAPROSZENIE - REGULAMIN
Drodzy Przyjaciele, rozśpiewana Gromado, przypominamy, że już mamy II kwartał 2022 r. i czas zaplanować, mało, trzeba zarezerwować miejsce na XIV Spotkaniu.
Zgodnie z sugestią, spotkanie rozpocznie się w tym samym dniu co zakończenie Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w Chorągwi Śląskiej, tzn. 21.08.2022...

XXIX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej - Komunikat 1/2022

dodano: 8 marca 2022 r.
Druhny i Druhowie, Szanowne Grono Seniorackie ZHP.
Z wiadomymi obawami, ale również z wielką nadzieją ogłaszamy gotowość do organizacji XXIX Ogólnopolskiego Złazu Seniorów Harcerskich, na który serdecznie zapraszamy na Śląsk. Poniżej przedstawiam Regulamin przygotowanego przez nas przedsięwzięcia...

Rezolucja subregionu ISGF w sprawie obecnej sytuacji

dodano: 4 marca 2022 r.
Prezydium Subregionu Środkowoeuropejskiego SRCE jako przedstawiciele organizacji członkowskich: Niemiec, Estonii, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Austrii, Polski, Rumunii, Szwajcarii, Czech, Słowacji i Węgier potępiają brutalną napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
Ukraina jest wolnym i samostanowiącym się państwem. Nikt nie ma prawa okradać kraju z jego ziemi i zasobów poprzez agresję i przemoc, a przede wszystkim narażać życia i zdrowia jego mieszkańców. Stanowczo to odrzucamy!...

XXV Trójstronne Spotkanie Oldskautów 2022

dodano: 25 lutego 2022 r.
Prezydium DSaSS o.z. zaprasza w dniach 8-11 września 2022 na 25. Trójstronne Spotkanie Oldskautów z Czech, Polski i Słowacji doTerchová - Šípková (Słowacja). Spotkanie odbędzie się pod hasłem - „Nie ma przyszłości bez przeszłości."...

Decyzja i list Przewodniczącego ZHP w sprawie zmiany terminu 42. Zjazdu ZHP

dodano: 10 listopada 2021 r.
Druhny i Druhowie. Informuję, że podjąłem dzisiaj z całą świadomością potencjalnych konsekwencji decyzję o zmianie terminu Zjazdu ZHP...

Odznaka Patrona Polskich Harcerzy

dodano: 10 listopada 2021 r.
Odznaka Patron Harcerstwa powstała z inicjatywy środowisk miasta Torunia i Chełmży w ramach przygotowań do obchodów 75 rocznicy śmierci Patrona Polskich Harcerzy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Celem odznaki jest popularyzacja życia i działalności kapłana, męczennika i polskiego harcerza ...
Archiwum informacji