Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2023 „Czyńmy pokój”

dodano: 1 grudnia 2023 r.
Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2023 „Czyńmy pokój”
W czasach:
• gdy w Ukrainie toczy się wojna;
• gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody;
• gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom;
akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów...

Za mną pierwsze sto lat

dodano: 18 listopada 2023 r.
Sto lat, to jakieś szczególne miejsce w życiu. Dlatego - co najmniej dwa miesiące wcześniej postanowiłem to uczcić, ale nie głównie winem i tortem z kolorowymi świecami, lecz tym co mam w życiu najcenniejsze...

hm. Jan Józef Chojnacki

Odszedł na wieczną wartę hm. Zbigniew Satke

dodano: 15 listopada 2023 r.
Z przykrością informuję, że 13 listopada 2023 r., odszedł na wieczną wartę w wieku 87 lat hm. Zbigniew Satke, zasłużony nauczyciel, harcerz, przewodnik PTTK, który całe życie poświęcił wychowaniu młodzieży.
Od 1946 r. był harcerzem, później drużynowym, harcmistrzem, komendantem Hufca w Kartuzach, członkiem Komisji Rewizyjnej i Historycznej Chorągwi Gdańskiej. Pełnił służbę harcerską do ostatnich swoich sił, ostatnią w Kręgu Seniorów „Korzenie”...

100. lecie urodzin hm. Jana Chojnackiego

dodano: 26 września 2023 r.
19 września br. w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie odbyła się niezwykła uroczystość obchodu 100. rocznicy urodzin twórcy odznaki Seniorów ZHP, wieloletniego wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Harcerskich Kręgów Seniorów, członka Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP Dh. hm. Jana Chojnackiego.
Na Jubileuszowe Spotkanie licznie...

Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów

dodano: 18 listopada 2015 r.
Staraniem Wydziału Seniorów GK ZHP został opracowany Poradnik Komendanta Kręgu Seniorów, organizatora społeczności lokalnej. Wydanie poradnika współfinansowane zostało ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych...
Archiwum informacji