hm. Zbigniew Południkiewicz odszedł na wieczną wartę

dodano: 27 września 2022 r.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 23 września 2022 r. odszedł na wieczną wartę hm. Zbigniew Południkiewicz, kierownik Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP w latach 2009 – 2014.
Druh Zbigniew urodził się 27.01.1944 r. Po odrodzeniu harcerstwa w 1957 r wstąpił do ...

Narada Komendantów Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej - Komunikat nr 3

dodano: 21 września 2022 r.
Radom 21 – 23 październik 2022 r.
Program
21.10. 2022
Do godz. 15,00 - przyjazd uczestników do Komendy Hufca Radom ul. Rynek 1.
15,00 – 16,00 - zwiedzanie siedziby Hufca i Izby Pamięci
16,00 – 17,00 – film o Radomiu
17,00 – 18,00 – zakwaterowanie
18,00 - 19,00 - kolacja
19,30 – 21,00 – kominek

hm. Jan Chojnacki kończy piękny wiek - 99 lat

dodano: 19 września 2022 r.
Znany niemal wszystkim seniorom harcerskim w kraju twórca wielu pięknych pieśni harcerskich kończy 99 lat.
Druhu Janie – W imieniu wszystkich Seniorów Harcerskich i kierownictwa Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP składam Druhowi serdeczne podziękowanie za wieloletnią służbę, za wiele wspólnych ognisk i Druha recitali, za piękne pieśni harcerskie i wiersze.
Proszę przyjąć serdeczne życzenia dobrego zdrowia i artystycznych sił twórczych.
Czekamy na twoje nowe utwory...

Narada komendantów Kręgów Seniorów i Starszyzny Harcerskiej. Komunikat nr. 2/2022

dodano: 1 września 2022 r.
Druhny i Druhowie Komendanci!
W komunikacie nr 1 i na zbiórce komendantów podczas Złazu w Katowicach prosiliśmy o wstępne zgłoszenia komendantów na planowaną naradę w Radomiu w dniach 21-23 października w terminie do końca sierpnia.
Jak widać czujemy się jeszcze na wakacjach, bo do dzisiaj nie wpłynęło na piśmie żadne zgłoszenie. Narada jest możliwa...

XXIX Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Na powstańczym szlaku” Katowice

dodano: 1 września 2022 r.
Całemu Sztabowi XXIX Złazu oraz Komendzie Chorągwi Śląskiej, w imieniu wszystkich uczestników, składam serdeczne podziękowanie za ogromny trud organizacyjny by nasz Złaz się udał i wszyscy zadowoleni bezpiecznie powrócili do domu.
Pandemia spowodowała, że planowany Złaz dwukrotnie odkładano w 2020 i 2021 r. Z niecierpliwością czekaliśmy poprawy warunków epidemicznych by takie zgrupowanie seniorów mogło mieć miejsce...

Komunikat Wydziału SiSH GK ZHP

dodano: 7 sierpnia 2022 r.
Druhny i Druhowie Komendanci Kręgów i Kierownicy Referatów!
Miło mi jest poinformować Was, że nowe Naczelnictwo GK ZHP zatwierdziło mnie jako Kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej.
Zaproponowane w czerwcu zmiany w składzie członków Wydziału w Rozkazie Naczelnika z dnia 20 lipca pomyłkowo nie uwzględniono i podano stary niepełny skład Wydziału. Mam nadzieję, że najbliższy rozkaz...

Zakończył obrady 42 ZJAZD ZHP

dodano: 23 maja 2022 r.
Zjazd ZHP jest najwyższą władzą Związku, to na nim zapadają najważniejsze decyzje. Instruktorzy demokratycznie decydują o najważniejszych sprawach naszej organizacji, wyznaczają kierunki, jakimi powinno podążać harcerstwo, wprowadzają zmiany...

Odznaka Patrona Polskich Harcerzy

dodano: 10 listopada 2021 r.
Odznaka Patron Harcerstwa powstała z inicjatywy środowisk miasta Torunia i Chełmży w ramach przygotowań do obchodów 75 rocznicy śmierci Patrona Polskich Harcerzy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Celem odznaki jest popularyzacja życia i działalności kapłana, męczennika i polskiego harcerza ...
Archiwum informacji